ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง55
2เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 ชั่วโมง4343
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ชั่วโมง2222
4ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง4040
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 72 ชั่วโมง60
6การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง2017
7เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2222
รวม 158149