ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040