ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040