ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
3ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2525
4การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง126125
5การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2525
6การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
7การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4036
8ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
9บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
10การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง181180
11การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง108108
รวม 605599