ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง5049
2ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง1111
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง93
4เทคนิคการสอนงาน ระดับ 2 30 ชั่วโมง2624
5การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท 18 ชั่วโมง8282
6การเย็บจักรอุตสาหกรรม 60 ชั่วโมง2017
7การทำเครื่องเรือนไม้ยางพารา 30 ชั่วโมง2020
รวม 218206