ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการนวดทางการกีฬา 30 ชั่วโมง32
2เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง55
3การนวดธาตุเจ้าเรือน 30 ชั่วโมง55
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2018
5การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง3222
6การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2620
7การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน 30 ชั่วโมง33
8การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 30 ชั่วโมง33
9เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 ชั่วโมง2524
10การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชั่วโมง55
11การดูแลผู้สูงอายุ 30 ชั่วโมง32
รวม 130109