ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2120
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2120
3การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง6357
4การทำเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์) 18 ชั่วโมง2120
5การสักคิ้วพื้นฐาน 30 ชั่วโมง2424
6การต่อขนตาและการทำเล็บเจลเพื่อประกอบอาชีพ 30 ชั่วโมง2222
7การทำเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง2017
รวม 192180