ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง3020
2การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ NGV ในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2222
3การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง1111
รวม 6353