ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชั่วโมง2020
2บาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2421
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2828
4ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการ 30 ชั่วโมง5252
รวม 124121