ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง2018
2การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
3การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
รวม 6058