ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติและสีเคมี 18 ชั่วโมง3838
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
รวม 5858