ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 ชั่วโมง2020
2พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2626
3การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ชั่วโมง2012
4การนวดอโรมา 30 ชั่วโมง2828
5การนวดหินร้อน 30 ชั่วโมง4033
6การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2523
รวม 159142