ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2017
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง2017
3การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง2011
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2317
5บาริสต้า 30 ชั่วโมง2525
รวม 10887