ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง4141
2การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2424
3การทำขนมไทยสำหรับร้านคาเฟ่ 30 ชั่วโมง2525
4พิธีกรมืออาชีพ (ขั้นสูง) 30 ชั่วโมง3838
5การประกอบธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด 30 ชั่วโมง5656
6การทำเล็บมืออาชีพสำหรับประกอบธุรกิจ 30 ชั่วโมง4848
7ช่างแต่งผมมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2424
8การทำขนมอบ 30 ชั่วโมง2524
9การทำเบเกอรี่สำหรับร้านคาเฟ่ 30 ชั่วโมง2525
10การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2323
11ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ 30 ชั่วโมง2923
12คานาเป้และเครื่องดื่มสำหรับร้านคาเฟ่ 30 ชั่วโมง2520
13บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง5656
14การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง4545
15หมอเส้นผม 30 ชั่วโมง2626
16การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ 30 ชั่วโมง4337
17การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2727
18การใช้งาน PLC ในงานโลจิสติกส์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง3531
19การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2525
20การวางแผนธุรกิจ 30 ชั่วโมง5644
21เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) 210 ชั่วโมง9594
22พิธีกรมืออาชีพ 30 ชั่วโมง3532
23อาหารไทยสำหรับร้านคาเฟ่ 30 ชั่วโมง3028
24การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ชั่วโมง5050
25การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ชั่วโมง2525
26การทำซอสปรุงรสเพื่อธุรกิจอาหาร 30 ชั่วโมง5550
27เทคนิคการชงกาแฟและศิลปะบนฟองนม 30 ชั่วโมง5250
รวม 1,038991