ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กรมดำเนินการเอง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ2,7604,6653,973
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา1,1701,6671,582
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี1,9802,1781,966
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท800879782
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี8751,027935
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี800920822
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี2,5904,7834,297
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี1,1701,2241,121
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว1,6501,9281,765
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี2,1702,4952,069
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี9501,046935
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์9301,3511,217
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี1,5901,8811,712
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา2,3803,0682,681
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์1,1101,7031,233
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ1,1301,3301,027
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์1,1701,6961,450
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น2,3402,6512,215
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,0801,2691,142
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู870980818
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,5401,7231,555
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,0701,2261,048
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี2,6253,3682,977
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร9101,057991
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ9601,1141,037
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด1,1901,2791,157
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,1281,2471,153
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์2,0802,2662,067
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก1,5002,0781,890
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร9621,6151,427
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร1,2501,3751,209
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก2,1552,5102,334
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,0301,095913
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์1,0621,6251,331
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์1,3401,4031,224
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย1,1151,5941,485
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง1,9502,2642,031
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่9211,2891,123
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน1,3301,8021,532
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี2,0702,6132,291
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร1,0101,089978
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง8901,012870
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา3,0603,5713,329
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล9501,1621,074
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,6502,4092,005
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี1,9102,7812,450
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี1,4802,0241,742
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก9651,230962
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา2,5602,9842,754
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี1,0701,4821,241
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง830947835
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี1,3901,4781,300
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม1,7702,5022,131
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม1,0201,2361,166
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร1,2201,6751,525
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง1,9902,4582,299
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี1,2101,7061,371
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,4261,6341,477
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี1,8801,9451,831
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,5501,9241,479
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ870972898
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5301,6411,527
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร9601,2051,039
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่1,8802,5612,242
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน764911852
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย2,6602,6012,215
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน1,0101,1231,004
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา1,0401,2311,126
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต2,1742,5252,092
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา1,0351,2111,047
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่1,3501,5261,341
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช1,6002,2251,917
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง9501,037831
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง872935799
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี1,4601,6701,388
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,4151,4981,261
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,6001,7721,531
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ400942940
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์700795618
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ840953903
81สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ021
82สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก404848
83สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน000
84สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์840873638
85กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ250260224
86สถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์400505462
รวม 114,174141,555124,280