ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รวม
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ390,760297,391284,524
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา81,17084,40881,881
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี6,9808,3727,785
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท3,3003,5853,488
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี2,3752,5902,436
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี3,8006,5206,074
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี310,590225,499200,659
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี57,27070,11364,773
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว3,6504,8284,640
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี22,17023,68422,494
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,9509,9329,377
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,93012,57112,394
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี13,59017,96815,852
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา101,88092,09189,974
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์7,61011,03810,322
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ6,1306,8586,387
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์6,17011,0399,892
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น30,34037,50735,312
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม2,6805,1884,808
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู2,3203,1022,929
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร2,4403,9983,433
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์3,0704,6414,108
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี10,22511,74010,900
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร2,0102,6512,571
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ1,4601,8401,731
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด7,19013,30013,036
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ2,6282,9132,706
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์10,78012,17811,931
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,5006,0255,835
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร2,3624,6194,254
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร4,2505,0154,690
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,95510,2428,411
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย2,2303,1182,936
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์4,66211,30110,616
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์3,3403,4483,175
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย1,8152,3092,188
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง8,9509,4869,253
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,8212,3562,190
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน28,63032,93131,972
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี16,67020,86719,256
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร4,0106,2525,470
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง1,5902,6532,319
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา53,06058,62354,866
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล2,0503,0832,973
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,808,0801,141,345912,059
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี170,410194,963172,612
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี111,480113,407102,335
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก3,1154,1873,791
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา179,060157,849151,630
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี45,07046,84445,421
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,8302,2131,958
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี17,89018,44018,261
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม36,77037,94631,829
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม4,5206,1856,041
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร101,220153,516116,689
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง230,990175,561139,015
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี6,7103,3302,992
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด3,4265,7545,557
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี8,38010,88010,747
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,7002,2731,824
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ1,2201,7591,452
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย3,0303,3953,281
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร1,6603,1562,990
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่29,88035,75935,144
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน7641,1461,087
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย7,6609,1728,652
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน1,1301,2711,152
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา1,4401,8771,766
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต37,17420,45019,854
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา5,5354,4384,274
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,8506,1415,891
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช8,1009,3248,538
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง1,5502,2881,890
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง7,37211,85611,504
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี3,9604,7774,495
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา3,2154,9304,465
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส2,1502,6912,450
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ400942940
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์700795618
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ840953903
81สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ021
82สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก404848
83สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน000
84สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์840873638
85กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ250260224
86สถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์400505462