ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม404040
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ404040