ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
การควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 6 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด 31 28