ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 23 ธันวาคม 2564 29 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 11 10