ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อม 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 อาคาร กศน.บ้านไบก์ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 21 21