ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
การตัดเย็บเสื้อเชิ้ต 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 22 พฤศจิกายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบุหงาปรืองาเต็ง ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 20 20