ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
การแปรรูปอาหารทะเลจากปลา 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 ธันวาคม 2564 26 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 20 20