ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 กุมภาพันธ์ 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 20 20