ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2564 อาคารเรียนตะฮาฟิส บ้านบาซาเอ ต.ปิตุมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 20 20