ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 20 20