ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 เมษายน 2565 23 เมษายน 2565 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ละงู อ.ละงู 21 21