ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
การทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวสวน ม.1 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 20 20