ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 19 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 20 20