ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 19 ธันวาคม 2564 26 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 20 20