ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 5 มีนาคม 2565 7 มีนาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์บ้านจันทึง ต.หินแก้ว จ.ชุมพร 20 20