ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 25 25