ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การประกอบอาหารไทย-อีสาน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 22 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 20 20