ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 กันยายน 2565 17 กันยายน 2565 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ 20 20