ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 พฤศจิกายน 2564 27 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 20 16
2 11 ธันวาคม 2564 18 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 20 16
3 12 มกราคม 2565 23 มีนาคม 2565 สพร11สุราษฎร์ธานี 0 0