ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 4 ธันวาคม 2564 6 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดี 20 20