ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 11 มีนาคม 2565 13 มีนาคม 2565 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเจริญพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 20 20
2 28 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565 มัสยิดคลองโตบ ม.8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 21 21