ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 245 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 20 20