ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 17 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565 777 โมบาย ม.3 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา 23 21
2 25 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 สพร.22 นครศรีธรรมราช 18 18
3 22 กันยายน 2565 25 กันยายน 2565 สพร.22 นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 32 25