ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 กุมภาพันธ์ 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565 วัดท่าเสริม อ.หัวไทร 21 21