ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
การทำอาหารว่าง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 23 มีนาคม 2565 อาคารเอนกประสงค์ หมู่4 ต.บางแค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 20 20