ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 ร้านกาแฟคั่วละมุน เรือนระเด่น ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม 20 20
2 26 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 ร้านกาแฟคั่วละมุน เรือนระเด่น ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม 21 21