ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 14 กุมภาพันธ์ 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 20 20