ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
คอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 สำนักสงฆ์ป่าศรีถาวร หมู่ 7 อ.หนองปรือ 20 20