ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 พฤษภาคม 2565 22 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ 20 20