ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานน้ำตาล 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 27 พฤษภาคม 2565 28 พฤษภาคม 2565 บจก.น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา กจ. 20 20