ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 12 มีนาคม 2565 20 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 55 37