ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 27 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 อาคารเอนกประสงค์ ม.14 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 20 19