ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 อาคารอเนกประสงค์วัดบ่อภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 20 20