ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 28 มีนาคม 2565 1 เมษายน 2565 ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาน้ำทรง เลขที่ 82 หมู่ 3 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 20 20