ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
การประดิษฐ์ชิ้นงานจากไม้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ 9 ต.เทรดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 20 20